Detail kurzu

Manikúra a gélová aplikácia

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

Otvára sa podľa záujmu – pri naplnení min počtu 8 účastníkov

Komplexné vedomosti z oblasti manikérskych služieb získava absolvovaním všetkých modulov. Absolvent vzdelávacieho programu má po ukončení kurzu vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, má vedomosti o hygiene a kožných chorobách, pozná základy teórie pestovania rúk a nechtov, vie vykonať praktické úkony pri vykonávaní manikúry, zručnosti pri modelovaní gélových nechtov, pozná moderné postupy v nechtovom dizajne a vie zaobchádzať s manikérskymi nástrojmi. Pozná základné ekonomické pojmy a právne formy podnikania.

Obsah kurzu

modulový kurz:

Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 hodín
Nechtová modelácia UV gélom – 82 hodín
Nechtová modelácia akrylom – 82 hodín

bližší popis jednotlivých modulov :

modul: Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty

Základné pojmy manikúry Hygiena, epidemiológia Anatómia a fyziológia kože Kožné choroby s lokalizáciou na rukách Choroby nechtov na rukách Ochorenia kĺbov ruky Manikérske nástroje a pomôcky, manipulácia s nástrojmi Zariadenie prevádzky manikúry Postup v prípade poradenia v manikúre Pracovné postupy v manikúre Technologický postup pri depilácií a epilácií Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu- lakovanie a zdobenie nechtov Ekonomika a právo Ochrana a bezpečnosť pri práci

modul: Nechtová modelácia UV gélom

Hygiena, epidemiológia Anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtu Choroby nechtov na rukách Kožné choroby s lokalizáciou na rukách Zariadenie prevádzky manikúry Manikúra pred nanášaním gélu, úprava nechtov Gélová technika Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu Ošetrovanie nechtov a okolia nechtov po modelovaní gélových nechtov Doplňovanie a oprava gélových nechtov

modul: Nechtová modelácia akrylom

Hygiena, epidemiológia Anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtu Choroby nechtov na rukách Kožné choroby s lokalizáciou na rukách Zariadenie prevádzky manikúry Pomôcky pri manikúre, pomôcky pri modelovaní nechtov, dezinfekcia nástrojov Manikúra pred nanášaním akrylu, úprava nechtov Akrylová technika Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu Ošetrovanie nechtov a okolia nechtov po modelovaní akrylových nechtov Doplňovanie a oprava akrylových nechtov

Cieľová skupina

Pre zamestnaných a nezamestnaných s ukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti poskytovania služieb manikúry.

Vzdelávací program je zostavený modulovo z toho dôvodu, že záujemca môže absolvovať iba vybrané moduly, ktoré potrebuje pre výkon odbornej činnosti.Pre získanie úplnej kvalifikácie a pre otvorenie živnosti v oblasti manikérskych služieb je potrebné absolvovanie všetkých troch modulov.

Hodnotenie
Organizátor