Detail kurzu

Harmonizovaný systém a zatrieďovanie tovaru a všeobecné pravidlá pri zatrieďovaní tovaru do PPKN

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Cieľom tohto kurzu je zosumarizovanie a vysvetlenie základných princípov súvisiacich s problematikou zatrieďovania tovarov do nomenklatúr, či už Harmonizovaného systému alebo Kombinovanej nomenklatúry, ako aj načrtnutie zložitosti systému.

Obsah kurzu

Nutnosť vzniku HS, jeho štruktúra a VIP HS. Konštrukcia spoločného colného sadzobníka a štruktúra všeobecných pravidiel pre interpretáciu harmonizovaného systému – ich vysvetlenie a použitie. Používanie vysvetliviek k HS a ku Kombinovanej nomenklatúre. Nariadenia Komisie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a rozsudky ESD. Problematika záväznej informácie o nomenklatúrnom zatrieďovaní tovaru – ich vznik a význam

Lektorské obsadenie:

  • Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhoročnou praxou vo finančnej správe.

Prihlásenie na školenie:

  • vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia  

  • prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následne Vám bude zaslaná e-mailom prihláška na vyplnenie a spätné zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk
  • Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia t.j. do 16.09.2020
  • Ubytovanie, parkovanie a strava nie sú zabezpečené.
  • Maximálny počet účastníkov školenia: 15

Cieľová skupina

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

v cene je colný sadzobník

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať