Detail kurzu

Školenie Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o požiadavkách normy ISO 45001:2018 a o základných princípoch systémov manažérstva BOZP. Účastník získa informácie o praktickej aplikácií týchto požiadaviek a postupoch ich overovania formou interných auditov vykonávaných podľa princípov popísaných v norme ISO 19011:2018.

Obsah kurzu

  1. Hlavné zmeny ISO 45001:2018 voči OHSAS 18001:2007.
  2. Kontext organizácie.
  3. Potreby a očakávania zainteresovaných strán.
  4. Vodcovstvo a zapojenie zamestnancov.
  5. Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie rizík a príležitostí.
  6. Záväzné požiadavky.
  7. Riadenie zdokumentovaných informácií.
  8. Riadenie prevádzky a riadenie zmien.
  9. Riadenie dodávateľov.
  10. Proaktívny prístup k zlepšovaniu podľa ISO 19011:2018.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie systémov manažérstva BOZP, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných auditov, ako aj pre všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami noriem ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018.

Certifikát certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

zľavy pre klientov -10%

Kontaktná osoba

PhDr. Slávka Šamudovská
+421 55/720 16 14
samudovska@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor