Detail kurzu

Systém kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025

MASM, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmyslom systémov kvality laboratórií, požiadavkami na tieto systémy, spôsobom budovania, princípmi akreditácie a postupnosťou jednotlivých krokov potrebných k jej dosiahnu

Obsah kurzu

 • Systém kvality (postupnosť krokov budovania systémov

  manažérstva, zásady poradenstva, dôvod a zmysel implementácie

  systémov manažérstva, prínosy, procesný prístup v laboratóriu)

 • Úvod do procesu akreditácie (význam a cieľ akreditácie,

  princíp preukazovania, posudzovanie na mieste odstraňovanie

  zistených nedostatkov, dohľad )

 • Výklad požiadaviek podľa novelizovanej STN EN ISO/IEC 17025

  (výklad jednotlivých kapitol normy, plnenie požiadaviek

  vzhľadom na napĺňanie princípov funkčného manažérstva kvality)

 • Nástroje pre systém manažérstva kvality laboratória a ich

  aplikácia v praxi (riadenie informácií, rizík a i.)

 • Integrovaný systém (akreditovaný subjekt/prípadne autorizovaný

  v certifikovanej organizácii, možnosti integrácie, synergia –

  vyhodnotenie školenia, záver)

Cieľová skupina

Seminár je určený odborným pracovníkom laboratórií a manažérom laboratórií zodpovedným za vytvorenie a udržiavanie systému manažérstva kvality a prípadnú akreditáciu.

Certifikát Ako kvalifikačný doklad obdržia absolventi „potvrdenie o absolvovaní”.

Kontaktná osoba

Ivica Šošková
+421 907 827 926
vzdelavanie@masm.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať