Detail kurzu

Transferové oceňovanie

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia právnych predpisov, ktoré súvisia s transferovým oceňovaním medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami.

Obsah kurzu

Základné pojmy

  • transferové oceňovanie (podstata), princíp nezávislého vzťahu, kontrolovaná transakcia
  • legislatívny rámec – medzinárodný, tuzemský
  • závislá osoba (zahraničná závislá osoba, tuzemská závislá osoba), skupina závislých osôb
  • ekonomické alebo personálne prepojenie, iné prepojenie, blízke osoby

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a účel

  • rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre rôzne skupiny osôb
  • druhy dokumentačnej povinnosti
  • špecifické pravidlá pre vybrané skupiny daňovníkov

Metódy transferového oceňovania

  • jednotlivé typy metód
  • výber najvhodnejšej metódy s ohľadom na okolnosti kontrolovanej transakcie
  • praktické príklady na aplikáciu metód transferového oceňovania

Cieľová skupina

Školenie je určené pre osoby začínajúce s podnikateľskou činnosťou, pre osoby uskutočňujú obchodné transakcie so závislými osobami a potrebujú poznať všetky povinnosti, ktoré im z takýchto situácii vyplývajú, taktiež pre zamestnancov podnikateľa a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Hodnotenie
Organizátor