Detail kurzu

Zmeny v zákone o DPH a daňové priznanie k DPH - webinár

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli novelizované v rokoch 2020 a 2021 a týkajú sa vyplňovania a podávania daňového priznania, súhrnného a kontrolného výkazu k príslušnej dani v roku 2021, vrátane prezentovania aplikácie konkrétnych praktických príkladov spracovania agendy DPH.

Školenie sa uskutoční elektronickou formou. 

Obsah kurzu

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov – legislatívne zmeny príslušného právneho predpisu majúce dosah na podávanie priznania v roku 2021
  • riadne, dodatočné a opravné daňové priznanie
  • vznik daňovej povinnosti a nároku na odpočet dane
  • daňové priznanie – vzorové vyplnenie, praktické príklady vyplnenia
  • kontrolný výkaz a súhrnný výkaz – vzorové vyplnenie a praktické príklady vyplnenia

Cieľová skupina

Fyzické osoby, alebo zástupcovia právnických osôb, ktorí podali alebo plánujú podať žiadosť o registráciu na dani z pridanej hodnoty a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Poznámka k cene

FR SR nie je platiteľom DPH

Hodnotenie
Organizátor