Detail kurzu

Podvojné účtovníctvo

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na samostatné riešenie konkrétnych prípadov a situácií, s ktorými sa budú stretávať v praxi a získanie spôsobilosti kvalifikovaného vedenia podvojného účtovníctva.

Obsah kurzu

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO – 130 vyuč.hodín

Cieľ: – realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku

  • vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
  • vystavovať účtovné doklady
  • účtovať bežné účtovné prípady firmy
  • viesť účtovnú a štatistickú agendu
  • ovládať techniku účtovnej uzávierky
  • zostavenie účtovnej uzávierky

Metódy výučby: pri realizácii kurzu sa strieda výklad lektora s praktickými cvičeniami, samostatnou prácou poslucháčov a riešením konkrétnych príkladov doplnených odborným poradenstvom Učebný plán: Úvod Zákon o účtovníctve Pravidlá účtovania Majetok Účtovné triedy 0–6 Účtovná uzávierka, závierka Komplexný príklad

CENA : 452,– €

možná zľava za platbu celkom vopred = nová cena 340,– eur INAK po dohode akceptujeme aj formu 2 splátok

Automatizované spracovanie na PC (podľa záujmu) 10 vyučov.hod. požadujeme vlastný notebook ukážka praktického cvičenia

CENA CELKOM za 140 VH : 486,– €

možná zľava za platbu celkom vopred = nová cena 366,– eur

Podrobnejšie na stránke Akadémie vzdelávania Zvolen.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získate Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Cieľová skupina

Kurz je určený absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického zamerania, súkromným podnikateľom, zamestnancom firiem, ale aj nezamestnaným, ktorí chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe.

Certifikát osvedčenie - platnosť celoslovenská - akreditované Ministerstvom školstva SR Poznámka k cene

možnosť získať zľavu za platbu vopred alebo rozšíriť rozsah o spracovanie na PC

Hodnotenie
Organizátor