Detail kurzu

4 PILIERE REZILIENCIE AKO ZÁKLAD LIFE BALANCE (ako mať život v rovnováhe)

ANTEA CONSULTING S.R.O.

Popis kurzu

Čo sa dozviete?

Dozviete sa ako sa starať o svoje mentálne, emočné, fyzické aj duševné zdravie. Naučíte sa lepšie zvládať emócie seba a iných, dozviete sa ako funguje náš mozog, naučíte sa zmeniť svoje mentálne nastavenie, lepšie ovládať myšlienky, zvýšiť svoje sebapoznanie a sebavedomie. A ako zlepšiť celkové zdravie a vitalitu a ako žiť dlhšie, zdravšie a šťastnejší. 

Obsah kurzu

 • Čo je LIFEBALANCE a prečo je dôležitý
 • Osvojíte si mikro – rezilientné techniky a návyky
 • Naučíte sa techniky na zníženie stresu a prácu s emóciami
 • Naučíte sa lepšie vnímať svoje emócie
 • Zvýšite svoju empatiu
 • Dozviete sa ako lepšie zvládať negatívne životné situácie
 • Naučíte sa vyhnúť „myšlienkovým pasciam“
 • Osvojíte si poznatky o fungovaní mozgu

Cieľová skupina

 • každý, kto chce byť spokojnejší, šťastnejší a úspešnejší
 • každý, kto chce lepšie zvládať stres a svoje emócie
 • zamestnanci
 • manažéri 
 • tím lídri


Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu je bez DPH.

Hodnotenie
Organizátor