DETAIL KURZU

TRÉNING TRÉNEROV

Od:

Timan s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, aby účastníci po jeho absolvovaní boli schopní:

 • zostaviť kurz/tréning, tak aby naplnil potrebné ciele a vybrať tie najvhodnejšie vzdelávacie metódy
 • aktívne pracovať s účastníkmi počas celého kurzu/tréningu
 • využívať kreatívne techniky a metódy
 • zvládať náročných účastníkov a problémové situácie počas kurzu/tréningu
Obsah kurzu

RÁMCOVÝ OBSAH KURZU

Všeobecné informácie o vzdelávaní dospelých

 • štýly učenia a prijímania informácií dospelými ľuďmi
 • špecifiká vzdelávania dospelých
 • proces učenia, Kolbov cyklus

Osobnosť lektora – trénera

 • nároky na lektora
 • poznanie vlastnej osobnosti
 • identifikácia vlastného lektorského štýlu
 • predpoklady úspešných lektorov

Štýly a metódy využívané v oblasti vzdelávania

 • direktívny a participatívny prístup
 • participatívne metódy a ich využitie
 • práca v malých a väčších skupinách
 • diskusia – riadená, neriadená
 • simulácie, demonštrácie, prípadové štúdie
 • hranie rolí
 • profesionálne podávanie spätnej väzby

Systematický prístup k lektorskej činnosti

 • analýza poslucháčov a ich vzdelávacích potrieb
 • ciele, zámer a obsah kurzu/tréningu
 • výber vhodných metód, vizuálnych pomôcok a materiálov pre účastníkov
 • priestory, v ktorých sa kurz/tréning koná
 • vyhodnotenie efektívnosti vzdelávania

Vzťah medzi lektorom a účastníkom

 • dynamika skupiny a ako ju udržať
 • aktivizačné metódy
 • práca s problematickými účastníkmi
 • psychohygiena lektora

Kreativita lektora

 • identifikácia vlastného kreatívneho potenciálu
 • kreatívne techniky a metódy
 • varianty brainstormingu a brainwritingu
 • laterálne myslenie
 • kombinácia kreativity a analýzy na kurze/tréningu

Formálna a mentálna príprava na tréning

 • zvládanie trémy
 • najčastejšie obavy lektora
 • problémové situácie na kurze/tréningu

Sebareflexia a rozvoj lektora – videotréning lektorských vystúpení

Cieľová skupina

KURZ ODPORÚČAME

 • trénerom, lektorom
 • personálnym manažérom
 • špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • špecialistom odovzdávajúcim skúsenosti prostredníctvom školení a tréningov
 • vedúcim manažérom
Certifikát osvedčenie o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Ivica Pobehová
+421 914 330 888
timan@timan.sk

Hodnotenie
Organizátor