Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení je určená pre osoby vykonávajúce činnosti na technických zariadeniach plynových (revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových, osôb na obsluhu  vyhradených technických zariadení plynových, osôb na opravy  vyhradených technických zariadení plynových).

Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy pre pracovníkov plynových zariadení je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi a zmenami v BOZP, technickými normami a ich uplatňovaním v praxi v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP  v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 356/2007 Z.z. a vyhl. č. 508/2009 Z.z. 

Program a obsah vzdelávania je pre celú skupinu odborníkov a je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z vyhlášky č. 356/2007 Z.z. na aktualizačnú odbornú prípravu.

Podmienkou platnosti osvedčenia je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti účastníka podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. v znp.

Obsah kurzu

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
+421 911 177 515
balaz@ibp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať