Detail kurzu

Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika


Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika (ABT)
organizujeme pre bezpečnostných technikov (BT) minimálne s dvojročnou praxou, ktorí sa prihlásili alebo sa chcú prihlásiť na vykonávanie skúšky podľa § 24 zákona 124/2006 Z.z o BOZP v znení neskorších predpisov na získanie kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika (ABT), ktorá prebieha na Národnom inšpektoráte práce.

Obsah kurzu

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor