Detail kurzu

Profilovanie osobnosti - pokročilo (3 DNI)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Spoznaj seba, bdelo pozoruj a ľahko odhadni druhých!


PROFILOVANIE OSOBNOSTI - rýchlo - ľahko - kompetentne

Túžite byť suverénni, cítiť sa tak vo väčšine situácií?

Viete, že máte svojmu okoliu čo ponúknuť a pomohlo by vám pôsobiť sebaisto a presvedčivo, vedieť vplývať na akékoľvek publikum, bez toho aby záležalo na tom, či ste za stolom, alebo na pódiu.

Human skills

A čo tak dobre poznať svoje podporné mechanizmy a využiť ich, keď potrebujete získať bleskové sebavedomie, keď potrebujete silu a energiu na zvládnutie výzvy, ktorú máte pred sebou?

Human skills, sú zručnosti širokospektrálnejšie ako soft skills. Manažérske soft skills už dnes v medziľudských vzťahoch nepostačujú.

Niekto, kto má silné ľudské schopnosti, sa ľahko orientuje vo vzťahoch, v sociálnych médiách, v obchode.

Osoba so silnými ľudskými schopnosťami ľahko zaujme svoje publikum, potenciálneho alebo súčasného zákazníka.

Poďte s nami spoznať, kto ste vy a kto sú tí druhí okolo vás. Poďte spoznať svoje silné stránky a preferencie.

Budete rozpoznávať tak ako svoje vnútorné motivačné stratégie, tak svojich rodinných príslušníkov, kolegov, obchodných partnerov.

Ako na to pôjdeme?

Ak túžime účinne a vplyvne komunikovať, túto cestu nám uľahčí prijatie, že všetci sme rôzni v spôsobe, akým vnímame svet okolo seba, ako sa o ňom učíme, ako mu rozumieme. Každý sme tak trochu iný.

Skvelou správou je, že tak ako myslíme, tak aj hovoríme a túto vedomosť, tento kľúč sprístupňujeme svojmu okoliu. Robia to aj ľudia okolo nás, tieto indície nám sprístupňujú.

Získané vedomosti, môžeme používať pri našom porozumení si s druhými, pri získavaní si ich pozornosti, ako aj pri motivačnej komunikácii so sebou samými.

Alchýmia v osobnom líderstve
Tréning je koncipovaný tak, aby ste získali nástroje na spoznávanie vnútorných motivátorov svojich interných i externých klientov, posilnili vaše vyjadrovacie schopnosti a tak umocnili vplyv komunikácie na porozumenie, motiváciu, vzťahy.

Na druhej strane, ak nepoznáme vnútorné motivátory našich klientov, nevieme im ani poskytnúť neodolateľnú motiváciu u nás nakúpiť.

Pod vplyvom tohto zážitkového individuálneho NLP tréningu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené, ako pri aktívnom počúvaní, vplyvnej komunikácii, prezentovaní, tak pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce.  

ČO TRÉNINGOM DOSIAHNETE?

 • Zabezpečíte si majstrovskú komunikáciu. Vycibríte svoju schopnosť rozprávať s ľuďmi zrozumiteľne, pútavo a presvedčivo
 • Vyhnete sa zbytočným nedorozumeniam či odmietavým postojom, aj u ľudí s náročnejšou povahou
 • V krátkosti rozhovoru vám, aj u človeka, ktorého vidíte prvý krát, komunikačné profily pomôžu odhaliť jeho motivačné stratégie, čo vám umožní lepšie porozumieť, predvídať a vyjsť v ústrety, vplývať na jeho angažovanosť a rozhodnutia
 • Podporíte seba v motivácii, porozumiete lepšie svojim kolegom, urýchlite porozumenie aj cudzím ľuďom, novým obchodným partnerom, alebo ľuďom zo svojho okolia
 • Získate schopnosť vybudovať  si s každým publikom vzťah dôvery, či pôjde o jedného človeka či sto, osobne alebo online

Čo to je, čo ďalšie vám tréning môže priniesť?

 • Možno chcete v budúcnosti lepšie vhodne vyberať tých správnych ľudí do správnych pozícií a do tímu

 • Možno chcete ľuďom okolo seba dávať správnu hĺbku informácií, motivovať ich a pomôcť im robiť lepšie rozhodnutia. Aby mohli prostredníctvom vášho vplyvu byť spokojnejší a úspešnejší, aby mohli dosahovať svoj plný potenciál

 • A možno chcete rozpoznávať, ako pôsobíte na druhých, tých „iných“, čo si o vás myslia, že sa od vás dá čakať? Hovorím o predvídateľnosti správania. O tom, že sa budú cítiť pri vás veľmi dobre, bezpečne

My sa spolu naučíme pozerať na vystupovanie a vzhľad človeka s novým zámerom.

Naučíme sa rozpoznávať štruktúru komunikácie, ktorou porozumieme kódom ľudskej komunikácie, aby sme sa mohli k ľuďom s ľahkosťou priblížiť a vytvárať, budovať kvalitné dlhodobé vzťahy, postavené na obojstranne uspokojenej motivácii človeka, postavené na skutočnom a hlbokom záujme, a to, oboch strán.

Spoznáte to. Následne vás akákoľvek, aj pôvodne náročná interakcia s človekom, začne priťahovať ako magnet, pretože viete, že dôjdete ku konsenzu a rozhovor povediete vlastne vy a to win:win.

Pôjdeme na to cez zážitok ~ rozpoznávanie “Kto si, klient?” A ako ísť partnerovi v komunikácii v ústrety, ako byť bdelí a vplyvní v komunikácii. 

Tento jedinečný tréning obsahuje mnoho rokmi overených poznatkov, psychologických dotazníkov na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií, aktivít a hier kde si naučené veci precvičíte a zažijete na vlastnej koži, diskusie kde spoznáte pohľady a skúsenosti druhých.


Obsah kurzu

 1. Komplexnosť poznania osobnosti človeka, rôznorodosť uhlov pohľadu, podstata porozumenia osobnej motivácie osobnosti, pochopenie správania a reakcií komunikačného partnera, na základe osobných preferencií vnímania a talentov
 2. Pokročilá typológia osobnosti, seba/poznanie silných a slabých stránok prostredníctvom dotazníka osobnostných komunikačných štýlov
 3. Metaprogramy reči - tajomstvo majstrovskej komunikácie a schopnosti v krátkosti rozhovoru odhaliť vnútorné motivačné stratégie človeka, predvídať a vyjsť v ústrety, žiaduco vplývať na angažovanosť a rozhodnutia
 4. Preferenčné kanály vnímania - vzhľad, podanie ruky, mimika, hovorené slovo
 5. Práca s emóciami a hodnotami - praktické využitie projektívnych techník, uľahčujúcich prístup človeka k vlastným vnútorným prežívaniam a k vnútorným zdrojom
 6. Techniky povzbudzujúce suverenitu osobnosti, charizmatický prístup a sebaisté vystupovanie - zdokonaľovanie reči tela, "power" postoj, práca s hlasom, na podporu účinnosti komunikácie, ako i profylaxie stresu a jeho zvládanie, nie len pri verejnom vystupovaní
 7. Štruktúra presvedčivej reči
 8. Japonský koncept IKIGAI - recept ako vynikať v chuti do života

Aplikácia vedomostí a zručností lídra aj pri:

 1. analýze, vyhľadávaní a výbere vhodných kandidátov do správnych pracovných pozícií
 2. vedení personálnych, hodnotiacich rozhovorov pracovníkov o výsledkoch predchádzajúcej činnosti a ďalšom odbornom a osobnostnom rozvoji, podpore a motivácii, ako i ukončení spolupráce

Rozsah, obsah a forma tréningu:

 • 3 dni 9:00 –17:00 hod

Rozvojový program, v sebe zahŕňa nasledujúce témy:

Forma:

 • Minimum teórie, maximum učenia  trénovaním, cez zážitok
 • Funkčné stratégie, príklady z praxe účinných techník, s následným trénovaním
 • Koučovací prístup, využívane NLP princípov
 • Individuálne trénovanie  naučeného v praxi

V závere :

 • Reflexia a plán osobného rozvoja – GROW
 • Modelovanie excelentnosti

Súčasťou tréningu bude:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora,  uvedomenie a skvelá spolupracujúca nálada 

Nič špeciálne so sebou nepotrebujete, všetko, vrátane študijných, písacích potrieb, občerstvenia a teplého obeda, bude  pre vás zabezpečené.

Odporúčané je oblečenie, v ktorom vám bude hlavne pohodlne.

Cieľová skupina

Ponuka vzdelávacích aktivít a kurzov pre manažment a špecialistov vo firemnom prostredí:

 • Majitelia firiem, ktorí vedú ľudí, obchodujú 
 • Manažéri, tím lídri
 • Lektori, rečníci
 • Inovátori, ľudia so záujmom zlepšenia kreatívneho myslenia
 • Ľudia so záujmom vyrásť pre vedenie ľudí

Tento modul vám dá hlbšie vedomosti, zručnosti, seba/poznanie a praktický tréning vplyvu v oblasti nie len komunikácie, vodcovských a manažérskych zručností, ale i tímovej spolupráce, projektového riadenia, vhodných vodcovských štýlov, koučovacieho spôsobu myslenia a vedenia, motivácie, riadenia zmeny a seba riadenia v harmónii.

 1. Otvorený tréning pre verejnosť:  do 6 os.
 2. Tréning realizujeme aj na objednávku: skupinovo/individuálne 1:1


Individuálny, vysoko intenzívny One to One prístup: Len Vy a lektorka: 1.800,-€ (Cena je konečná)

Certifikát Potvrdenie o úspešnom absolvovaní tréningu, s nosnými témami
Hodnotenie
Organizátor