Detail kurzu

Účtovníctvo - jednoduché, podvojné a mzdové

Inštitút jazykov a vzdelávania Malacky

Popis kurzu

Cieľom kurzov účtovníctva pripraviť absolventov na samostatné vedenie jednoduchého, podvojného, alebo mzdového účtovníctva. Celý kurz prebieha výlučne na počítači, čím získajú absolventi potrebné praktické skúsenosti a zručnosti. Problémom nebudú daňové priznania k DPH, priznania k dani z príjmov právnických osôb, rôzne formuláre a tlačivá. Ponúkame aj tzv. balíky JÚ+PÚ, PÚ+MÚ, MÚ+personalistika.

Obsah kurzu

Uvedenie do problematiky, legislatíva, typy a druhy účtov, princípy a pojmy, účtovné závierky a výkazy, DPH, ohlasovacie povinnosti, mesačné, štvrťročné a ročné výkazy a hlásenia. Absolventi sú pripravení na samostatné vedenie účtovníctva. Bez problémov zvládnu orientáciu v ekonomike, legislatíve a daňovej problematike. Vyučuje sa v programoch KROS, Pohoda, MRP, BW soft.

Cieľová skupina

Kurzy sú určené i pre úplných začiatočníkov, ktorí po jeho absolvovaní zvládnu bežnú problematiku účtovania v účtovníctve. Absolventi nájdu uplatnenie u živnostníkov, s.r.o., alebo budú schopní viesť si vlastné účtovníctvo firmy.

Poznámka k cene

JÚ, MÚ, PÚ=352,-€, celý blok 770,-€

Kontaktná osoba

Ing. Peter Nagy
+421 34/778 21 20
malacky@ijav.sk

Hodnotenie
Organizátor