Detail kurzu

Leadership 2.0 - Ako úspešne viesť tímy (Lumina Leader)

eventive, s. r. o .

Popis kurzu

Leadership 2.0 je dvojdňový workshop pre začínajúcich lídrov. Postúpili ste v zamestnaní na manažérsku pozíciu? Vaši kolegovia teraz pracujú pod vašim vedením? Lumina Leader vám umožní spoznať vaše kvality, odhalí váš potenciál a ukáže vám cestu, ako sa stať dobrým lídrom.

Tento tréning sme pre Vás pripravili s cieľom:

 • SPOZNAŤ VLASTNÉ KVALITY a pochopiť ich
 • AKO ICH VYUŽIŤ, aby som bol lepší líder
 • naučiť sa VNÍMAŤ OSTATNÝCH a ich videnie situácie
 • naučiť sa MAŤ OTVORENÚ MYSEĽ a rozpoznať kvality iných členov tímu

Workshop je vedený interaktívnou formou, s množstvom praktických príkladov a cvičení na pochopenie jednotlivých tém leadershipu.

Obsah kurzu

V cene tréningu je zahrnuté:

 • 2 dni workshopu, vedený akreditovaným lektorom Lumina Learning
 • 34 stranový osobnostný Portrét Lumina Spark
 • pracovný materiál pre každého účastníka workshopu
 • coffee break dopoludnia a popoludní
„Lumina LEADER“ vychádza z metodológie LUMINA LEARNING, pomáha lídrom spoznať ich kvality, pochopiť ich a definovať potenciál pre ďalší rozvoj.

Spoznanie a pochopenie vlastných kvalít Vám ozrejmí:

 • spôsob, akým komunikujete a argumentujete
 • akí ste v spoločenskej interakcii, ako a kedy prejavujete svoje emócie
 • spôsob, akým dosahujete výsledky a spolupracujete s ostatnými
 • čo ovplyvňuje Vaše rozhodnutia
 • ako si stanovujete a definujete ciele
 • aký máte prístup k organizácii práce
 • aký máte prístup k záväzkom a dohodám
 • ako rozmýšľate a pristupujete k zadaným úlohám, projektom a riešeniam
 • odkiaľ beriete nápady a myšlienky a ako si ich overujete
 • ako reagujete na zmeny a riziká s nimi súvisiace

Po absolvovaní Lumina Leader budete:

 • poznať vlastné osobnostné preferencie a ich dopad na správanie, budovanie vzťahov a dosahovanie cieľov
 • poznať zásady a techniky na podporu efektívnej komunikácie aj v náročných situáciách
 • získate nástroje, ako adaptovať vlastný štýl vedenia ľudí do praxe
 • osvojíte si postupy ako svoj štýl vedenia ľudí ďalej rozvíjať
 • spoznáte svoje schopnosti, vďaka ktorým budete vedieť reagovať na situácie, s ktorými ste doteraz bojovali
 • spoznáte svoju vnútornú motiváciu a naučíte sa ako s ňou pracovať (zefektívnite komunikáciu kladením precíznych otázok)
 • spoznáte štýly vedenia ľudí a naučíte sa, ako ich situačne používať

Naviac vďaka osobnej správe:

 • spoznáte samých seba a svoj štýl vedenia ľudí
 • lepšie pochopíte správanie ľudí v tíme a tým budete vedieť vnímať odlišnosti jednotlivých ľudí a oceníte ich prínos
 • spoznáte svoj potenciál a budete vedieť, ako ho ďalej rozvíjať
 • svoju hodnotu a sebauvedomenie ukotvíte na základe pochopenia vlastných kvalít

Tréningy vedú: Marcela Ružková a Nikola Sedláčková (Akreditovaní konzultanti Lumina Learning).

Cieľová skupina

Workshop je určený pre všetkých, ktorí:

 • vedia, že bez manažérskeho základu len ťažko povedú tím k úspechu, ktorý pretrvá
 • sa len nedávno dostali do vedúcej pozície a potrebujú v sebe objaviť a posilniť líderské schopnosti
 • majú záujem o svoj rozvoj
 • chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 • radi by lepšie fungovali v komunikácii a interakcii s ostatnými
 • chcú vedieť ako motivovať svojich kolegov a svoj tím
 • chcú zvládať náročné situácie v sociálnej interakcii a komunikácii
 • chcú spoznať základné štýly vedenia ľudí a vedieť ich situačne používať
 • CHCÚ BYŤ SKVELÍ LÍDRI

Kontaktná osoba

Nikola Sedláčková
+421 907 403 253
nikola@eventive.sk

Hodnotenie
Organizátor