Detail kurzu

Java I: základy

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je určené začínajúcim Java programátorom, ktorí majú záujem oboznámiť sa so základnými vlastnosťami jazyka Java. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov so všeobecným prehľadom využitia Javy v praxi a so základmi programovania v tomto jazyku. 

Obsah kurzu

Obsah školenia:

  • Úvod do programovacieho jazyka Java
  • Základy jazyka Java
  • Riadenie toku programu
  • Objektovo orientované programovanie
  • Použitie základných tried jazyka Java 

Školenie má rozsah 32 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 4 celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami vo vývojom prostredí. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov.

Preferované tréningové prostredia používané počas školenia: napr. Windows Oracle JDK 8, Linux openJDK 8, Eclipse, Netbeans a iné.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov. Predpokladá sa minimálne stredoškolské vzdelanie účastníkov, analytické myslenie, schopnosť myslieť v súvislostiach, štruktúrovaný prístup k úlohám. Odporúčaný je základný prehľad a zručnosti v oblasti hardvéru, softvéru a bežných informačno-komunikačných technológií.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte. Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu RE-PAS.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať