Detail kurzu

Microsoft Excel: controlling

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Praktické školenie pokrýva problematiku využitia aplikácie Microsoft Excel v oblasti controllingu. Zameriava sa na témy venované spracovaniu údajov, ich následnej analýze, vizualizácii a zdieľaniu. Školenie je určené manažérom, ekonómom, controllérom a ostatným pracovníkom najmä z oblasti finančného riadenia podniku, ktorí chcú zdokonaliť svoje zručnosti a schopnosti v oblasti využitia možností aplikácie Microsoft Excel.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

  • Citlivostná analýza
  • Analýza údajov
  • Vzorce a výpočty
  • Grafy
  • Vlastné formátovanie buniek
  • Spolupráca a zdieľanie zošitov
  • Makrá
  • Vlastné funkcie VBA
  • Rozširujúce balíky

Školenie má rozsah 16 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 2 celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný množstvom praktických cvičení a ukážok v prostredí aplikácie Microsoft Excel.

Na školení je používaný operačný systém Microsoft Windows a aplikácia Microsoft Excel 2010.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov pracujúcich v oblasti spracovania a vyhodnocovania údajov. Od účastníkov sa očakáva minimálne stredoškolské vzdelanie a zvládnutie aplikácie Microsoft Excel na úrovni skúseného používateľa (na úrovni školenia Microsoft Excel: pokročilý).

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte. Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu RE-PAS.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor