DETAIL KURZU

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Od:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov seminára s legislatívou a podmienkami rozhodovania spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní. Seminár je koncipovaný na praktických príkladoch a reálnych prípadoch z praxe.

Obsah kurzu

  • Zásady rozhodcovského konania
  • Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva
  • Rozhodca
  • Spotrebiteľské rozhodcovské konanie
  • Rozhodcovský rozsudok
  • Výkon
  • Dohľad nad rozhodcami a stálymi rozhodcovskými súdmi

Cieľová skupina

Manažéri a zamestnanci bánk, poisťovní, lízingových spoločností a ďalších finančných inštitúcií, advokátske kancelárie poskytujúce právne služby, zamestnanci rozhodcovských súdov, veritelia a iní účastníci rozhodcovských zmlúv.

Kontaktná osoba

Ing. Monika Kovácsová
+421 2/578 735 38
monika.kovacsova@nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor