Detail kurzu

Lumina SPARK: Sebapoznanie - základný kameň profesionálneho rozvoja.

eventive, s. r. o .

Popis kurzu

Sebapoznanie je základ osobnostného a profesionálneho rozvoja a samozrejme vášho úspechu.

Na workshope sebapoznania sa dozviete viac o svojej osobnosti. Na základe vášho osobnostného profilu spoznáte svoje silné stránky, potenciál a priestor pre rozvoj. Workshopy sú vedené interaktívnou formou, s množstvom praktických príkladov a cvičení na poznanie jednotlivých aspektov a kvalít osobností a na osvojenie si jednotlivých nástrojov sebapoznania a sebarozvoja.

Cieľ a charakteristika workshopu:

Sebapoznanie je skutočne základom pri riešení rôznych interpersonálnych situácií. Sebapoznanie prostredníctvom Lumina Spark nástroja prináša riešenia, ako svoje silné stránky využiť a zvládať pracovný deň s radosťou.

Možno ste sa už stretli s rozvojovými programami, kde vás skúšali priradiť k nejakému typu ľudí. Odišli ste ako extrovert alebo introvert s nálepkou na chrbte.

Lumina Spark pracuje s 24 osobnostnými kvalitami, črtami osobnosti, ktoré ovplyvňujú naše správanie, výkon a vzťahy v pracovnom prostredí. Ich kombinácie vytvárajú vašu osobnosť jedinečnou, ako aj jedinečnosť ostatných. Zábavnou, zážitkovou a interaktívnou formou vám ukážeme, ako úspešne a rýchlo napredovať na základe poznania výsledkov vášho osobnostného profilu, s ktorým budeme pracovať počas workshopu.

Na konci workshopu budete odchádzať s konkrétnymi riešeniami, ako úspešne napredovať vo vašom profesionálnom aj osobnom živote. Spoznanie seba samého, porozumenie svojmu vlastnému správaniu a správaniu ostatných v sociálnom kontakte, vám pomôže k získaniu kompetencií v riešení zložitejších interpersonálnych situáciách.

Obsah kurzu

 • Vnímanie (Vidíme svet nie taký, aký je, ale taký, akí sme my)
 • Teoretický základ a princípy Lumina Spark
 • 24 čŕt našej osobnosti (prepojenie s reálnymi prejavmi správania a možnými dopadmi)
 • 3 pohľady na našu osobnosť (Prirodzená, Každodenná, Prehnane prejavujúca sa)
 • Ako čítať a rozumieť svojim individuálnym výsledkom
 • Ako využiť a prepojiť individuálne výsledky s každodennou realitou (Čo s tým a ako)
 • Sebareflexia a ako ma môžu vnímať ostatní
 • Prípadové štúdie. Nástroje, návody, postupy, tipy a triky (Precvičovanie)

Spoznanie a pochopenie vlastných kvalít Vám naviac ozrejmí:

 • spôsob, akým komunikujete a argumentujete
 • akí ste v spoločenskej interakcii, ako a kedy prejavujete svoje emócie
 • spôsob, akým dosahujete výsledky a spolupracujete s ostatnými
 • čo ovplyvňuje Vaše rozhodnutia
 • ako si stanovujete a definujete ciele
 • aký máte prístup k organizácii práce
 • aký máte prístup k záväzkom a dohodám
 • ako rozmýšľate a pristupujete k zadaným úlohám, projektom a riešeniam
 • odkiaľ beriete nápady a myšlienky a ako si ich overujete
 • ako reagujete na zmeny a riziká s nimi súvisiace

V cene workshopu je zahrnuté:

 • 2 dni workshopu, vedeným akreditovaným lektorom Lumina Learning
 • 30 stranový osobnostný Portrét Lumina Spark
 • pracovný materiál pre každého účastníka workshopu
 • coffee break dopoludnia a popoludní
 • manuál 24 osobnostných kvalít (v elektronickej forme)

Manuál Vám bude zaslaný po úhrade ceny za workshop. Môžete ho použiť na predprípravu na workshop.

Cieľová skupina

Workshop je určený pre všetkých ktorí:

 • Majú záujem o svoj rozvoj
 • Chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 • Chcú zlepšiť komunikáciu a vzájomnú interakciu s ostatnými
 • Chcú byť lepší lídri
 • Chcú rozvíjať pracovné tímy a využiť ich potenciál
Certifikát Certifikát - potvrdenie o absolvovaní workshopu Poznámka k cene

V cene je zahrnutý Osobnostný Profil Lumina SPARK v hodnote 110 eur.

Kontaktná osoba

Nikola Sedláčková
+421 907 403 253
nikola@eventive.sk

Hodnotenie
Organizátor