Detail kurzu

Implementácia QoS na Cisco produktoch

ALEF Distribution SK

Popis kurzu

Cieľom školenia je zoznámiť účastníkov s princípmi Quality-of-Services (QoS) mechanizmov a ich implementácia na produktoch Cisco Systems. QoS je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou nasadzovaných konvergovaných sietí, určených pre prenos real-time prevádzky - hlavne hlasu a videa. Súčasťou kurzu sú aj praktické cvičenia, kde si môžu účastníci precvičiť získané vedomosti v simulovanom prostredí reálnej prevádzky.

Obsah kurzu

• Definícia pojmov - čo je QoS, typy služieb - Best-Effort, IntServ, DiffServ
• Stavebné bloky v sieti pro QoS, miera výkonnosti
• Klasifikácia a značkovanie - COS, TOS, IP Precedencia, DSCP, DiffServ terminológia
• Modular QoS Command Line Interface=MQC
• Mechanizmy riadenia front - FIFO, Priority Queueing, Custom Queueing, Weighted-Fair Queueing, CB-WFQ Queueing, Low Latency Queueing
• Predchádzanie zahlteniu - TCP Global Synchronization problém, Random Early Detection, Weighted RED, CB-WRED
• Traffic shaping a policing - Token Bucket modely, Commited Access Rate, CB-Policing, GTS, CB-Shaping, FR Traffic Shaping
• Zvýšenie efektívnosti liniek - Payload a Header kompresia, fragmentácia a Interleaving
• QoS v prepínaných sieťach
• Ukážky prípadových štúdií

Cieľová skupina

Pre tých, ktorí pracujú s počítačmi a systémami Cisco Systems.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať