Detail kurzu

ONLINE - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2021

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s právnou úpravou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní verejných zákaziek z pohľadu postavenia dodávateľa. V rámci seminára budú uvedené praktické príklady pre prípravu obsahu ponuky a samotnej časti ponúk v zadávacom konaní, ako aj obrana proti prípadnému nezákonnému postupu obstarávateľa.

Obsah kurzu

 • definícia a druhy dodávateľov
 • predbežné trhové konzultácie
 • podmienky pre účasť vo verejnom obstarávaní (zadávacím řízení) v kontexte účasti zahraničných dodávateľov
 • priebeh „zadávacího řízení“ – verejného obstarávania
 • obsah ponuky a najčastejšie pochybenia
 • kvalifikácia
 • self-cleaning – samoočisťovací mechaniznus
 • hodnotenie ponúk
 • mimoriadne nízka ponuková cena
 • objasnenie a doplnenie ponúk
 • vylúčenie dodávateľa
 • komunikácia v procese verejného obstarávania
 • priame platby subdodávateľom (poddodávateľom)
 • vyhradené zmeny záväzkov
 • podstatné/nepod­statné zmeny zmluvy
 • ukončenie záväzku zo zmluvy
 • zmeny v osobe dodávateľa
 • účasť v sektorových zákazkách a ich právna úprava
 • obrana proti nezákonnému postupu obstarávateľa
 • otázky a diskusia

Cieľová skupina

uchádzačov o verejné zákazky v ČR

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor