Detail kurzu

Pre interných audítorov podľa ISO 9001 - Kontrola systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Získanie poznatkov pre systém manažérstva kvality certifikačných orgánov.

Obsah kurzu

 • Účel a význam interných auditov
 • Predpisy súvisiace s internými kontrolami
 • Zásady preverovania, druhy kontrol systému manažérstva kvality
 • Plánovanie ročného programu interných kontrol
 • Príprava internej kontroly
 • Priebeh internej kontroly
 • Zistenia z internej kontroly a ich klasifikácia, nápravné opatrenia
 • Správa z internej kontroly
 • Hodnotenie preverovateľov
 • Význam a spôsoby verbálnej a neverbálnej komunikácie v procese kontroly
 • Individuálne riešenie modelových úloh
 • Prezentácia výsledkov individuálnych úloh
 • Zadanie a riešenie skupinových modelových úloh
 • Prezentácia výsledkov skupinových modelových úloh

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre zamestnancov organizácií, ktorí budú preverovať systém manažérstva kvality podľa ISO 9001.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor