Detail kurzu

ONLINE Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

AOP je určená:

Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je osvedčenie bezpečnostného technika vydané 25.09.2018, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 25.09.2023, v opačnom prípade osvedčenie bezpečnostného technika stráca dňom 26.09.2023 platnosť. Počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie termíny AOP spočívajú, teda päťročná lehota neplynie.

BONUS: Účastníci dostanú link s aktuálnymi predpismi

Obsah kurzu

Obsah aktualizačnej odbornej prípravy je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

Cieľová skupina

Bezpečnostní technici

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy Poznámka k cene

Poskytujeme zľavu pre účastníkov, ktorí u nás absolvovali školenie bezpečnostných technikov, príp. aktualizačnú odbornú prípravu.

Kontaktná osoba

Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor