DETAIL KURZU

Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju

Od:

Academia Istropolitana Nova

Popis kurzu

Workshop sa zaoberá cieľmi udržateľného rozvoja rozpracovanými v Agende 2030. Ďalej predstaví on-line vzdelávacie materiály k udržateľnému rozvoju pre študentov stredných škôl, ktoré boli vypracované v rámci európskeho projektu eSchool4s. Vypracované moduly sú: Dunaj – rieka spájajúca Európu, Čo je udržateľný rozvoj, Voda, Zmeny klímy, Udržateľná spotreba, Sociálna inklúzia. K on-line platforme a spôsobu spracovania jednotlivých tém je k dispozícii aj použitý didaktický koncept.

Cieľom kurzu je poskytnúť učiteľom stredných škôl vypracované témy zamerané na udržateľný rozvoj a uľahčiť im prípravu na jednotlivé hodiny. Moduly vznikli ako výstup z európskeho projektu, na ktorom pracovali učitelia z 10 krajín Dunajského regiónu. Projekt vychádzal z predpokladu, že on-line materiály a zadania budú pre študentov stredných škôl príťažlivé a forma vzdelávania ich privedie aj k obsahu zameranom na udržateľný rozvoj.

Obsah kurzu

Program workshopu:

1/ Úvod – predstavenie cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030) a ostatné aktivity v tejto oblasti na Slovensku.

2/On-line vzdelávanie – predstavenie kurzu, jeho členenie, tematické moduly a použitý didaktický koncept.

3/ Práca s vybranými modulmi a diskusia o využiteľnosti slovenskými učiteľmi.

Cieľová skupina

Primárnou cieľovou skupinou sú učitelia stredných škôl, ale nevylučujeme ani pedagógov na iných stupňoch vzdelávania, ktorých téma udržateľného rozvoja zaujíma a chceli by ju ďalej rozvíjať.

Poznámka k cene

účasť na workshope je bezplatná

Kontaktná osoba

Mgr. Marta Jendeková, MA
+421 2 4497 0452-3
marta.jendekova@ainova.sk

Hodnotenie
Organizátor