Detail kurzu

WEBINÁR: GDPR - Vzdelávanie Data Protection Officer podľa GDPR

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Naučíme vás pochopiť pravidlá a povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR a tiež eliminovať hrozby a riziká, ktorým bude čeliť zodpovedná osoba. Kurz obsahuje praktické príklady zosúladenia spoločnosti s nariadením a kontinuálnou ochranou osobných údajov v obchodných spoločnostiach.

Kurz obsahuje praktické informácie z pohľadu:

 • Špecialistu na implementáciu GDPR
 • Etického heckera

Kurz Zodpovednej osoby Data Protection Officer (DPO) spĺňa prísne medzinárodné požiadavky TÜV SÜD Group a je v súlade s akreditáciou ISO/IEC 17024.

Tvorcovia nariadenia, pri jeho tvorbe vychádzali z ISO/IEC 27001 (riadenie informačnej bezpečnosti), riadenia rizík a elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb podľa eIDAS, v čom predstavujú audítori TÜV SÜD Slovakia európsku odbornú špičku.

Bližšia špecifikácia webináru: Platforma pre webinár je zabezpečená a nevyžaduje si žiadne inštalácie. Prihlásite sa z práce alebo z domu, jednoducho pomocou linku, ktorý Vám pošleme na e-mail a stanete sa tak účastníkom školenia. Pomocou webinárovej platformy budete môcť klásť otázky cez mikrofón alebo diskutovať cez chat so školiteľom v reálnom čase.

Obsah kurzu

 • Deň 1: Ochrana osobných údajov a GDPR v praxi

  Legislatíva ochrany osobných údajov
  Zmeny v pojmoch, predmet úpravy
  Práva dotknutých osôb
  Povinnosti prevádzkovateľa
  Kódexy správania, certifikácie
  Čo ovplyvnilo GDPR?
  Dokumentácia
  Monitorovanie súladu
  Služby podporujúce GDPR

  Deň 2: Predchádzanie a správa incidentov

  Monitorovanie bezpečného spracovania
  Riadenie incidentov
  Zhromažďovanie dôkazov
  Proces informovania a mitigácie incidentov

  Certifikačná skúška


Cieľová skupina

Zodpovedná osoba podľa nariadenia GDPR môže byť zamestnanec v rámci podniku alebo zodpovedná osoba, určená pre skupinu podnikov/subjektov.

 • Riaditelia a manažéri
 • Štatutári a prokuristi
 • Personalisti
 • Právnici
 • Manažéri IT oddelení, CISO, CIO alebo CRO
 • Vymenovaní DPO
 • Profesionáli, venujúci sa PRIVACY
 • Štátni úradníci, zamestnanci verejnej sféry
Certifikát Po úspešnom absolvovaní školenia získate certifikát, ktorý je vydaný v zhode so Zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z a The General Data Protection Regulation (GDPR Regulation EU 2016/679). Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 07
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor