Detail kurzu

KOMPAS+ Pokročilé využitie počítača

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je vhodné pre tých, ktorí chcú dostať svoje zručnosti v práci s počítačom, internetom a Microsoft Office na vyššiu úroveň profesionála a vďaka tomu sa uplatniť na pracovnej pozícii v administratíve, projektovom manažmente, či pri efektívnom plnení úloh na ďalších pracovných pozíciách. Kurz pomôže účastníkom zvládnuť pokročilé nástroje aplikácií Microsoft Word a Microsoft Excel. Naučí ich pracovať s modernými cloudovými nástrojmi a efektívne vyhľadávať a spracovávať informácie z internetu.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

  • Manažovanie online informácií (viď nový ECDL modul)
  • Práca s cloudom (Google Drive)
  • Microsoft Word
  • Typografia
  • Microsoft Excel

Školenie má rozsah 64 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami pri počítači. Na školení je používaný operačný systém Microsoft Windows 7 a najrozšírenejší balík kancelárskych aplikácií Microsoft Office 2010. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, najmä pre uchádzačov o zamestnanie. Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor