DETAIL KURZU

RE-PAS/KOMPAS+ Junior Linux administrátor

Od:

ELCT, s.r.o.

Košice

Popis kurzu

Kurz prevedie záujemcov od základov systému Linux, cez jeho správu až po plánovanie systémových zdrojov. Účastníci sa naučia spravovať hardvér, architektúru systéme, používať príkazový riadok, skriptovanie, spracovanie údajov, spravovať používateľov a skupiny v prostredí Linuxu, problematiku bezpečnosti, procesov a budú pripravení na absolvovanie certifikácie Linux LPIC-1.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

 • LPI Linux Essentials
 • Linuxová komunita
 • Zoznámenie sa so systémom
 • Príkazový riadok o Operačný systém Linux
 • Bezpečnosť a práva na súbory
 • LPIC 1 – Junior správca systému Linux
 • Architektúra systému
 • Príkazy GNU a Unixu
 • Príkazový riadok, skriptovanie, spracovanie údajov
 • Používateľské prostredie
 • Základné systémové služby
 • Inštalácia a správa balíkov
 • Jadro operačného systému Linux
 • Zariadenia, súborové systémy
 • Súborový systém a zariadenia
 • Správa systém
 • Plánovanie systémových zdrojov

Školenie má rozsah 69 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami v prostredí operačného systému Linux. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov. Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie, základný prehľad a úvodné zručnosti v rozsahu školenia IT Essentials (základné komponenty a stavba osobného počítača, základy operačných systémov, počítačových sietí a počítačovej bezpečnosti a komunikačné schopnosti). Účastníkom budú pred začiatkom školenia poskytnuté študijné zdroje, ktorých štúdium by ich malo pripraviť na vstup do tohto školenia.

Certifikát Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania (akreditácia: Ministerstvo školstva SR, číslo potvrdenia o akreditácii: 3489/2017/26/1 zo dňa 28.2.2017) Poznámka k cene

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte. Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.

Kontaktná osoba

Ing. Peter Hrobák
+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať