Detail kurzu

KOMPAS+ Linux administrátor

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie prevedie záujemcov od základov systému Linux, cez jeho správu až po administráciu na úrovni serverov.
Účastníci získajú vedomosti aj praktické zručnosti so systémom Linux na používateľskej, systémovej
aj administrátorskej úrovni. Obsah školenia je venovaný inštalácii systému Linux, správe hardvéru, používateľov
a skupín v prostredí Linuxu, problematike bezpečnosti a procesov. Pre plnohodnotnosť pozície správcu systémov
Linux je školenie obohatené aj o problematiku sieťových služieb, zabezpečenia servera a bezpečnej komunikácie
po sieti.
  

Obsah kurzu

Obsah školenia:

LPI Linux Essentials

 • Linuxová komunita
 • Zoznámenie sa so systémom
 • Príkazový riadok o Operačný systém Linux
 • Bezpečnosť a práva na súbory

LPIC 1 – Junior správca systému Linux

 • Architektúra systému
 • Príkazy GNU a Unixu
 • Príkazový riadok, skriptovanie, spracovanie údajov
 • Používateľské prostredie
 • Základné systémové služby
 • Inštalácia a správa balíkov
 • Jadro operačného systému Linux
 • Zariadenia, súborové systémy
 • Súborový systém a zariadenia
 • Správa systém
 • Plánovanie systémových zdrojov

LPIC 2 – Pokročilý správca systému Linux a siete

 • Základy sietí
 • Konfigurácia siete
 • Bezpečnosť
 • Bezpečnosť systému
 • Spúšťanie systému
 • Pokročilá správa diskov
 • Údržba systému
 • DNS server
 • Webový server
 • Súborový server
 • Správa sieťových klientov
 • Elektronická pošta  
Školenie má rozsah 136 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 17 celodňových stretnutí
vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými
cvičeniami v prostredí operačného systému Linux. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva
samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov. Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie, základný prehľad a úvodné zručnosti v rozsahu školenia IT Essentials (základné komponenty a stavba osobného počítača, základy operačných systémov, počítačových sietí a počítačovej bezpečnosti a komunikačné schopnosti). 

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte. Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor