Detail kurzu

Vnútorné zdroje a ich rozvíjanie

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

„Bolo to super, odchádzam spokojný. Lektorka bola príjemná a priateľská.“

Položili ste si niekedy otázku,

  • v čom spočíva Vaša vnútorná motivácia a čo je zdrojom vašej spokojnosti v práci?
  • či a ako používate svoju moc a osobnú silu v náročných situáciách?

Obsah kurzu

Na tréningu Vnútorných zdrojov a ich rozvíjania budeme hovoriť o

OSOBNOM SMEROVANÍ O rozvoji osobných silných stránok, vízie a autenticite (vnášanie vlastnej špecifickosti do profesionálnej roly), ktoré podporujú efektivitu a prirodzenú motiváciu v práci.

KARIÉRNYCH KOTVÁCH Zameriame sa na spoznanie a preskúmanie tých aspektov v pracovnom živote, ktoré prinášajú vnútornú motiváciu a dlhodobú spokojnosť.

OSOBNEJ SILE a MOCI Plynie z našich zručností, hodnôt a životných skúseností a je ďalším dôležitým zdrojom, pretože nám pomáha udržať si pokoj a vnútornú istotu aj v náročných situáciách. Budeme sa venovať jej rozvoju a kde a ako svoju silu strácame a čo pomáha získať kontakt s ňou.

Forma vzdelávania: in­teraktívny tréning

Metódy vzdelávania: prí­padové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10

Hodnotenie
Organizátor