Detail kurzu

KOMPAS+ Junior SAP administrátor

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je určené začínajúcim systémovým administrátorom a technologickým konzultantom, ktorí budú pracovať s podnikovým softvérom SAP. Účastníci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti základnej administrácie systému SAP a budú schopní vykonávať základné úkony spojené s administráciou tohto systému. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov so základmi systému SAP z technického pohľadu a s architektúrou SAP Netweaver Application Server (AS). Účastníci sa naučia orientovať v tomto systéme, spoznajú základné možnosti a získajú prehľad o vývojovom procese v systéme SAP. Zároveň si rozšíria svoje zručnosti v oblastiach, ktorých zvládnutie je pre systémového administrátora SAP dôležité – v oblasti Linux a v problematike SQL databáz.

Obsah kurzu

Školenie pozostáva z nasledujúcich častí:

  • Microsoft Windows
  • Operačný systém Linux
  • Úvod do SQL databáz
  • Základy SAP administrácie

Školenie má rozsah 136 hodín, je organizované intenzívnou prezenčnou formou v podobe celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami v prostredí aplikácie.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, najmä pre uchádzačov o zamestnanie. Je vhodné pre širokú škálu záujemcov, aj pre tých, ktorí sú v oblasti IT na začiatočníckej úrovni. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie, schopnosť logického myslenia a základy porozumenia technickej angličtiny.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor