Detail kurzu

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - postupy účtovania - daňové priznanie

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Popis kurzu

Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie

Obsah kurzu

1) Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2018 a 2019 (daňový rezident, príjmy manželov plynúce z prevodu majetku, príležitostné príjmy a podobne).

2) Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:

 1. majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely,
 2. automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku, súkromný automobil fyzickej osoby, zaraďovanie a vyraďovanie automobilu do a z podnikania,
 3. výdavky na spotrebované pohonné látky a ich preukazovanie,
 4. cestovné náhrady v súvislosti so súkromným automobilom.

3) Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2018.

4) Uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb:

 1. účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
 2. preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
 3. s percentuálnymi výdavkami.

5) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:

 1. povinnosť podať daňové priznanie,
 2. nezdaniteľné časti základu dane,
 3. príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
 4. príjmy zo závislej činnosti,
 5. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 6. príjmy z kapitálového majetku,
 7. ostatné príjmy,
 8. umorovanie straty,
 9. povinné prílohy,
 10. osobitné záznamy,
 11. upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

6) Diskusia.

Cieľová skupina

Seminár je určený všetkým záujemcom z praxe, ktorí spracúvajú jednoduché účtovníctvo.

Poznámka k cene

obed, coffee break, materiály

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk

Hodnotenie
Organizátor