Detail kurzu

Výrobná logistika

ROMAN RESEARCH, s.r.o.

Popis kurzu

19.-20. september 2022 Chateau Belá

Zameranie kurzu je praktické a ponúka ucelený komplex manažmentu výroby s dôrazom na plánovanie, riadenie, nákladovosť a produktivitu. Kurz bol tvorený v súlade s požiadavkami nadnárodných výrobných korporácií. V jednotlivých moduloch sa kladie dôraz na optimalizáciu výrobných nákladov a na metódy optimalizácie, na meranie výkonu (flexibilitu, produktivitu, kvalitu), na efektívne usporiadanie výroby, na odstránenie plytvania a na celkové zvýšenie produktivity.

Kľúčové oblasti: výroba, manažment výroby, riadenie výroby, výrobné plánovanie, výrobné náklady, výrobný závod, automobilový priemysel, znižovanie výrobných nákladov, výrobné školenie, plánovanie výroby, výrobný plánovač, production planning, výrobné operácie, lean six sigma, six sigma, green belt, yellow belt, lean manažment, lean production, štíhla výroba, štíhly podnik, DMAIC, operatívne riadenie, operatívne plánovanie, výrobný plán, kaizen, TPM, just in time, just in sequence, operations, 5S, lean

Obsah kurzu

PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES ON-LINE NA WWW.ROMANRESE­ARCH.SK! PRIHLÁSIŤ SA NA TENTO KURZ SO VŠETKÝMI RIADNE VYPLNENÝMI ÚDAJMI VAŠEJ SPOLOČNOSTI JE POTREBNÉ PRIAMO NA NAŠOM WEBE WWW.ROMANRESE­ARCH.SK!

 • výrobný proces a výrobné operácie, typy výrobných systémov,
 • meranie výkonu – production performance, životný cyklus výrobkov, inovácia výrobku a výrobného procesu,
 • spôsoby riadenia výrobných procesov, základné typy procesov,vývoj, zavádzanie a proces tvorby nových výrobkov,
 • variabilita výroby a „bull whip“ efekt, JIT, LEAN a TQM vo výrobe,
 • bunkové usporiadanie, Mass Customization vo výrobe, hlavný rozvrh výroby, PDCA cyklus
 • hierarchia plánovania výrobného procesu, hlavný výrobný plán, – strategické a dlhodobé plánovanie výroby,
 • materiálová a kapacitná bilancia, operatívny manažment,
 • výrobné rozvrhovanie,
 • trendy v plánovaní a riadení výroby APS/SCM,
 • systémy typu push (MPR I, MRP II, OPT, DBR,…),
 • systémy typu pull (JIT, MRP III, KANBAN, …),
 • rozvrhovacie algoritmy, simulácia a kapacitný manažment,
 • simulácia ako nástroj pre plánovanie a rozvrhovanie výroby, optimalizácia výroby a optimalizačné kritériá,
 • meranie a hodnotenie kapacít, využitie a výkonnosť,OEE (celková efektívnosť pracoviska),
 • príklad na rozvrh pomocou Gantovho diagramu

Zúčastnite sa celého cyklu Certifikovaný logistik viac na www.romanresearch.sk

Cieľová skupina

vedúci výroby, riaditelia výroby, výrobní plánovači, projektoví inžinieri, projektoví manažéri vo výrobnych závodoch, production planners, pracovníci technickej prípravy výroby, manažér prvej línie, vedúci údržby na výrobných úsekoch, facilitátori, …

Certifikát Certifikát (dvojjazyčný Slo/Eng, Standard Level Comenius) Poznámka k cene

2 dňový kurz, školné 399€, po 12.9.2022 školné, 449€ bez DPH, strava 109€, ubytovanie 89€/samostatne, 59€/na dvojke, ceny bez DPH

Kontaktná osoba

Ing. Juraj Šapovalov
+421 910 777 885, +421 55 694 10 20
info@romanresearch.sk

Hodnotenie
Organizátor