Detail kurzu

IT Essentials

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie sa zameriava na úvod do technickej problematiky počítačov, počítačových systémov a sietí. Predstavuje základné školenie pre ďalšie vzdelávanie v oblastiach sieťových technológií a administrácie operačných systémov.

Školenie sa venuje technickej stránke osobných počítačov, ich komponentom a montáži, postupom a princípom ich preventívnej údržby a riešenia problémov s ich prevádzkou. Ďalej sa venuje operačným systémom, ich funkciám, inštalácii a základnej preventívnej údržbe. Posledná časť školenia zahŕňa oblasť bezpečnosti počítačových systémov, identifikácii bezpečnostných hrozieb, implementácii bezpečnostných opatrení a aplikácii preventívnej údržby zabezpečenia.

Po zvládnutí školenia môžu účastníci pokračovať ďalej školeniami orientovanými na počítačové siete (séria školení CCNA Routing and Switching), operačné systémy Linux (séria školení Linux LPI-C) a Microsoft Windows Server a ďalšími špecializovanými IT školeniami.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

  • Technické prostriedky osobných počítačov
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia, používané pracovné nástroje
  • Montáž osobného počítača
  • Princípy preventívnej údržby a techniky riešenia problémov
  • Princípy operačných systémov
  • Notebooky a prenosné zariadenia
  • Tlačiarne a skenery

Školenie má rozsah 40 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 5 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami z preberanej problematiky. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníkov očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre širokú škálu záujemcov. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie a technická orientácia. Preferovaný je základný rozhľad v problematike informačných technológií a zvládnutie anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v tomto jazyku.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte. Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu RE-PAS.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor