DETAIL KURZU

Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle

Od:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Zabezpečovanie kvality dodávok v dodávateľskom reťazci je jednou z kľúčových tém. Pri nedostatočnej špecifikácii a komunikácii na rozhraniach medzi dodávateľom a zákazníkom môžu vznikať významné straty, ktoré je možné eliminovať štandardizovanými postupmi.

Účastníci budú oboznámení s postupmi týkajúcimi sa procesu nakupovania, vstupnej kontroly, výberu dodávateľov a hodnotenia výkonnosti dodávateľov v reálnom čase, metodikami pre rozvoj dodávateľov a princípmi partnerskéj spolupráce.

Obsah kurzu

 • základné pravidlá nakupovania
 • požiadavky na dodávateľov
 • uzatváranie obchodných zmlúv
 • objednávky-špecifikácie produktu
 • požiadavky na dokumentáciu
 • minimálne a maximálne skladové zásoby
 • vstupná kontrola-preberacie kritéria
 • zapracovanie preberacích kritérií do zmlúv
 • výber a hodnotenie dodávateľov, kritéria hodnotenia
 • zákaznícke audity
 • budovanie dodávateľských vzťahov

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Certifikát certifikát s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

10 % zľava pri objednaní cez internet

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/555 442 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
Organizátor