Detail kurzu

CCNA 1: Úvod do sieťových technológií

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie sa zameriava sa na úvod do problematiky počítačových sietí, konkrétne na RM OSI model, TCP, UDP, IP, ARP, Ethernet, atď.

Dôraz je kladený na IP adresáciu, pochopenie súčinnosti protokolov jednotlivých vrstiev modelu a získanie praktických zručností s nastavovaním základných sieťových parametrov na počítači a Cisco smerovači/pre­pínači. Účastníci školením získajú nielen základné teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti z oblasti základov sieťových technológií.

Školenie, v kombinácii s ďalšími nadväzujúcimi školeniami (CCNA 2 a CCNA 3) môže slúžiť ako príprava na medzinárodnú certifikačnú skúšku Cisco CCNA.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

  • Skúmanie sietí

  • Sieťový operačný systém

  • Základná konfigurácia Cisco smerovačov

  • Základná konfigurácia Cisco prepínačov

  • Sieťové protokoly a komunikácia

  • Prístup do siete

  • Technológia Ethernet

  • Sieťová vrstva

  • Transportná vrstva OSI modelu

  • Adresovanie v IPv4 sieťach

  • Adresovanie v IPv6 sieťach

  • Subsiete v IPv4 sieťach

  • Subsiete v IPv6 sieťach

  • Aplikačná vrstva OSI modelu

  • Bezpečnosť a výkon sietí

  • Riešenie problémov s konektivitou v malých sieťach

Školenie má rozsah 48 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 6 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni vybavenej potrebnou sieťovou technológiou Cisco. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je určené budúcim sieťovým administrátorom, ktorí zatiaľ nemajú žiadne alebo majú minimálne skúsenosti so správou počítačových sietí.

Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie a technická orientácia. Nutným vstupným predpokladom pre účastníkov je zvládnutie základnej IT problematiky na úrovni školenia IT Essentials:

 • Základné komponenty osobného počítača a stavba počítača
 • Bezpečné postupy a používané nástroje
 • Princípy preventívnej údržby a riešenia problémov
 • Princípy operačných systémov a počítačových sietí
 • Bezpečnosť počítačových systémov

Nevyhnutným predpokladom sú aj vedomosti z anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v anglickom jazyku.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte. Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu RE-PAS.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor