Detail kurzu

Linux LPIC-1 Junior Level Server Admin (102)

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je prípravou pre juniorskú úroveň linuxovej certifikácie LPIC-1, ktorá pozostáva z dvoch certifikačných skúšok 101 a 102. Náplň prípravy na certifikáciu LPIC-1 pokrýva základné zručnosti linuxového administrátora, ktoré sú spoločné pre hlavné distribúcie Linuxu. Je orientovaná na získanie znalostí pre vykonávanie úloh údržby v príkazovom riadku, inštaláciu a konfiguráciu počítača so systémom Linux a základnú konfiguráciu siete. Náplň tohto školenia je prispôsobená požiadavkám na rozsah znalostí potrebných pre úspešné zvládnutie certifikačnej skúšky Linux Professional Institute (LPI) LPIC-1 Exam 102, preto môže slúžiť aj ako čiastočná príprava na získanie certifikátu LPIC-1. Na školení sú preberané témy týkajúce sa architektúry systému, inštalácie Linuxu, správy balíčkov, príkazov GNU a Unix, zariadení, súborových systémov Linuxu a štandardov hierarchie súborového systému, ktoré sú pre úspešné zloženie skúšky 101 kľúčové.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

  • Príkazový interpreter, skriptovanie a správa dát
  • Používateľské prostredia
  • Úlohy administrátora
  • Základné systémové služby
  • Základy sietí
  • Bezpečnosť

Školenie má rozsah 24 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 3 celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami v prostredí operačného systému Linux. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre záujemcov o základnú administráciu operačného systému Linux. Zároveň je odporúčané aj pre záujemcov o prípravu na certifikačnú skúšku LPI-C Exam 102. Pre zaradenie účastníka na školenie je podmienkou jeho úspešné absolvovanie školenia Linux Essentials: Základy systému, resp. ak účastník aj bez absolvovania daného, úrovňou nižšieho školenia, disponuje potrebnými vedomosťami a zručnosťami.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte. Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu RE-PAS.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor