Detail kurzu

KOMPAS+ Java programátor

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom, ktorí sa chcú naučiť programovať v prostredí Java od úplných základov až po úroveň Junior Developera (vhodnú pre programátorské spoločnosti).

Školenie pozostáva z nasledujúcich častí:

  • Základy algoritmizácie: Vývojové diagramy, štruktúry algoritmov, algoritmizácia
  • Programovací jazyk Java: objektovo orientované programovanie, triedy, objekty, typy, operátory, interface, logovanie
  • Databázy SQL: koncept databáz, nastavenie operácií, DML a DDL jazyky
  • Cvičný projekt

Obsah kurzu

Základy algoritmizácieDatabázy SQL• Relačný dátový model a návrh relačnej databázy• Databázový systém MySQL• Klasifikácia databázových jazykov. SQL – DDL, DML• Agregačné funkcie a výpočty v tabuľkách• Pohľadové tabuľky – VIEW• Výber z viacerých tabuliek naraz• Bezpečnosť databázových systémov, ochrana dát• Architektúra klient-serverProgramovací jazyk Java: základy• Úvod do programovacieho jazyka Java• Základy jazyka Java• Riadenie toku programu• Objektovo orientované programovanie• Použitie základných tried jazyka Java Programovací jazyk Java: mierne pokročilý• Objektovo orientované programovanie• Výnimky• JDBC - spracovanie SQL v jazyku Java • Programovanie grafických aplikácii v Java Swing • Vstupno - výstupné operácie – Java I/O• Vlákna Cvičný projekt

Školenie má rozsah 136 hod. a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako celodňové stretnutia vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami vo vývojom prostredí. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, najmä pre uchádzačov o zamestnanie.

Predpokladá sa minimálne stredoškolské vzdelanie účastníkov, analytické myslenie, schopnosť myslieť v súvislostiach, štruktúrovaný prístup k úlohám a základný prehľad a úvodné zručnosti v oblasti hardvéru, softvéru a bežných informačno-komunikačných technológií. Vítaný je aj úvodný prehľad v problematike programovania.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor