Detail kurzu

Elektronická schránka

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

Elektronickú schránku majú zriadenú všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby a orgány verejnej moci pre efektívnejšiu a rýchlejšiu komunikáciu s verejnou správou. Pokiaľ chcete získať všetky potrebné informácie v zrozumiteľnej podobe na jednom mieste je tento seminár určený práve Vám.

Obsah kurzu

  • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok
  • Vymedzenie základných pojmov
  • Zriadenie elektronickej schránky
  • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
  • Deaktivácia elektronickej schránky
  • Zrušenie elektronickej schránky
  • Kvalifikovaný elektronický podpis
  • Samotný výkon verejnej moci elektronicky vrátane praktickej ukážky jednotlivých funkcií elektronickej schránky a kvalifikovaného elektronického podpisu (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook s vopred nainštalovaným softvérom, eID kartu a čítačku). Softvér nájdete na www.slovensko.sk
  • Diskusia

Cieľová skupina


Hodnotenie
Organizátor