Detail kurzu

Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 14001:2015

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú prehľad o zmenách v norme ISO 14001. Získajú vedomosti o praktickom použití systému managementu rizík a jeho využití pri riadení strát v spojení s identifikáciou procesu a ich monitorovaním. Pochopia normu ISO 14001:2015 ako návod a nástroj na riadenie strát a rizík.

Obsah kurzu

  • Detailný prehľad a výklad všetkých nových požiadaviek revidovanej normy ISO 14001
  • Dôvody a hlavné črty novej revízie normy
  • Rámcová štruktúra (High Level Structure) novej revízie normy
  • Články noriem, ktoré vypadli a články, ktoré pribudli v novej revízii
  • Cvičenia, vykonanie záverečného testu
  • Diskusia

Cieľová skupina

Pre manažérov životného prostredia, interných audítorov, externých poradcov v systémoch manažérstva a všetkým, ktorí so systémami manažérstva pracujú a potrebujú detailne poznať požiadavky novej revidovanej normy ISO 14001.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
Organizátor