Detail kurzu

Energetická efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách: modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov.

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Popis kurzu

Poznať a vedieť používať inteligentné energetické riešenia, meracie metódy, technológie, vlastnosti a štruktúru materiálov, technické predpisy pri montáži drevených konštrukcií, murárskych prácach komínov a výplní otvorov.

Obsah kurzu

Drevené konštrukcie

drevo ako ekologický stavebný materiál
rozdelenie drevených konštrukcií
stavanie z drevených modulov
normové požiadavky na drevené stavby
montované drevené stavby, zrubové, stĺpikové, panelové
technológia montáže

Stolárske výrobky

drevené deliace steny, stropné a strešné konštrukcie, schodiská, obklady, podlahy

Komíny

normové požiadavky
rozdelenie komínov, materiálová báza
zásady dimenzovania a konštrukčného riešenia komínov
návrh komínových prieduchov, vetranie a vetracie prieduchy

Výplne otvorov (okná)

funkčné požiadavky na okná, spôsoby otvárania materiálová báza
systém zasklenia a rámy výplňových konštrukcií
rozdelenie okien podľa konštrukcie a materiálu
konštrukcia okna, povrchové úpravy okien

Výplne otvorov (dvere)

rozdelenie dverí, dverové zárubne, krídla, tesnenie
základné požiadavky – tepelnotechnické, akustické

Montáž otvorových výplní

zásady a spôsob montáže okien na materiálovej báze dreva, PVC, zliatin hliníka
zásady a spôsob montáže dverí, vchodové vnútorné dvere
požiadavky, tesniace materiály, návrh a zhotovenie pripojovacej škáry

Doplnkové konštrukcie okien, tieniace a bezpečnostné systémy

tieniace konštrukcie, okenice, rolety, markízy, žalúzie, sklá so špeciálnou úpravou
kovania okien

Účastník školenia získa študijné materiály a po úspešnom absolvovaní skúšky mu bude vydané Osvedčenie o absolvovaní školenia.

Cieľová skupina

Pre stavebné profesie murár PSV – kominár (murárske práce), stavebný stolár.

Remeselníci a pracovníci na stavbách s minimálne stredným odborným vzdelaním technického smeru (výučný list) so záujmom získať odborné vedomosti a odborné zručnosti v oblasti energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Poznámka k cene

Bezplatné - školenia vrátane občerstvenia, obedov a ubytovania sú hradené z prostriedkov EÚ.

Kontaktná osoba

Mgr. Zuzana Kyrinovičová
+421 2/547 763 23
vzdelavanie@uvs.sk

Hodnotenie
Organizátor