Detail kurzu

EURÓPSKY KOMUNIKAČNÝ CERTIFIKÁT - 4-Modulový (4 dni ) intenzívny systém prípravy manažérov a pracovníkov podľa štandardu ECo-C® (European Communication Certificate)

GARANT PARTNER PLUS, s. r. o

Popis kurzu

Po absolvovaní štúdia budete: ▲ poznať zásady efektívnej komunikácie na pracovisku ▲ poznať zásady tímovej práce a rozvoja tvorivosti ▲ poznať zásady sebariadenia, sebapresadenia sa a prezentácie výsledkov vlastnej práce ▲ poznať zásady predchádzania konfliktom a ich riešenia ▲ mať precvičené základné zručnosti z jednotlivých oblastí ▲ pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku podľa štandardu ECo-C® (European Communication Certificate)

Obsah kurzu

Štúdium je rozdelené do 4-roch modulov:

  • Modul: Selfmarketing
  • Modul: Komunikácia
  • Modul: Tímová práca
  • Modul: Manažment pri konfliktoch

V priebehu celého štúdia Vás budeme pripravovať na medzinárodnú certifikáciu

(podrobný obsah na www.garantpp.sk a www.projektoveriadenie.sk)

Cieľová skupina

Vzdelávacia aktivita je vhodná pre: zamestnancov, členov tímov, všetky úrovne manažmentu získate: ▲ zvýšenie šancí na európskom trhu práce ▲ ECo-C® platí v 25 krajinách Európskej únie

Certifikát Osvedčenie o absolvovanom vzdelaní. Poznámka k cene

v cene kurzu sú školiace manuály pre každého účastníka, občerstvenie (kávový servis) na každý deň tréningu

Kontaktná osoba

Ivana Všetečková
+421 918 663 244
asistent@garantpp.sk

Hodnotenie
Organizátor