Detail kurzu

Intenzívny denný program všeobecného nemeckého jazyka a handelsdeutsch

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Popis kurzu

Zdokonaliť sa v kompetenciách potrebných na štandardizované a efektívne komunikovanie v odbornom jazyku zameranom na situácie bežného pracovného dňa, ale aj počas spoločenských podujatí na náležitej jazykovo-kultúrnej úrovni.

Obsah kurzu

Osvojenie slovnej zásoby a odborných výrazov pre zvládnutie komunikácie v nasledovných tematických okruhoch:

  • Firma a jej fungovanie,
  • Procesy vo firme a firemná kultúra,
  • Výroba a predaj,
  • Reklama a marketing,
  • Investície,
  • Obchodné stretnutia a obchodné rokovania,
  • Konferencie,
  • Počúvanie odborných a všeobecných diskusií, prednášok a mediálnych príspevkov,
  • Čítanie s porozumením,
  • Rozvíjanie konverzácie – Najpoužívanejšie frázy, dôležité spojenia a diskusné stratégie pre small talk ako aj pre komunikáciu so zahraničným partnerom.

Cieľová skupina

Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce. Absolventi I. a II. stupňa VŠ, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce.

Poznámka k cene

120 hod.

Kontaktná osoba

Mgr. Barbora Kontrišová
+421 2/501 177 02
barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor