Detail kurzu

Viazanie a aranžovanie kvetov - akreditovaný kurz - nový kurz pripravujeme v jarných mesiacoch - marec, resp. apríl 2022

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania rôznych ozdôb do interiérov, zúčastňovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavkami a predajom doplnkov a ozdôb. Kurz je vhodný pre aj pre záujemcov so ZPS.

Záujemcovia evidovaní na Úrade práce zadarmo cez REPAS+ / pre bližšie informácie nás kontaktujte /.

Obsah kurzu

vyučovanie cez víkendy

Kurz je akreditovaný MŠ SR, úspešní absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Cieľová skupina

Účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania kvetov, rôznych ozdôb a bytových doplnkov. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie aranžovaných kvetov, ozdôb a bytových doplnkov príprava výrobkov a doplnkov do interiérov s rôznou tematikou Metódy výučby: prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Poznámka k cene

kurz otvárame pri naplnení min počtu 6 účastníkov

Kontaktná osoba

Helena Bačiaková
+421 910 114 330
avmt@aveducation.sk

Hodnotenie
Organizátor