Detail kurzu

Obchodná komunikácia na golfovom ihrisku

Client & Partner Business Development, s.r.o.

Popis kurzu

• spoznám možnosti vytvárania obchodného vzťahu počas hry na golfovom ihrisku • naučím sa osvedčené komunikačné postupy a techniky, vedúce k vytváraniu alebo prehlbovaniu obchodných vzťahov • zvýšim svoje schopnosti v oblasti pochopenia verbálnych a neverbálnych signálov obchodného partnera • spoznám nástroje, pomocou ktorých môžem predpokladať budúce správanie sa partnera v biznise • spoznám, v čom je golf a jeho psychológia výbornou prípravou na úspešné zvládanie manažérskej práce

Cieľová skupina

Program je príležitosťou osobného rozvoja pre všetkých manažérov, resp. vedúcich pracovníkov, ktorých profesionálny úspech je výrazne závislý od schopnosti vytvoriť a obojstranne produktívne riadiť obchodný vzťah tak, aby vzájomná obchodná spolupráca prinášala radosť, pohodu a očakávaný profit.

Poznámka k cene

vrátane golf fee

Kontaktná osoba

Magdaléna Cigáňová
+421 32/658 32 01
ciganova@client-partner.sk

Hodnotenie
Organizátor