Detail kurzu

Interný audítor ISMS a ITSMS podľa noriem ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 20000-1:2018

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

Počas kurzu sa účastníci naučia všetko o predmete vnútorného auditu v zmysle noriem ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 20000–1:2018 a podľa normy ISO 19011:2011. Kurz bude zakončený testom. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie Interného audítora ISMS a ITSMS. Cieľom je pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000–1.

Obsah kurzu

  • Úvod kurzu – predstavenie
  • Spoločné prvky ISO 27001, ISO 20000–1 a ISO 9001
  • ISO/IEC 27001:2013 – Požiadavky na systém riadenia informačnej bezpečnosti + cvičenia a prípadová štúdia
  • ISO/IEC 20000–1:2018 – Požiadavky na systém manažérstva služieb + cvičenia a prípadová štúdia
  • Audit – zodpovednosti, plánovanie, príprava na audit
  • Audit – nezhody
  • Audit – vedenie auditu, otváracie a záverečné stretnutie
  • Audit – správa z auditu, následná činnosť
  • Cvičenia, záverečný test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a pre tých, ktorí sa rozhodli zaviesť, alebo už majú zavedený systém ISMS a ITSMS.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté : študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie v slovenskom aj anglickom jazyku

Hodnotenie
Organizátor