Detail kurzu

Intenzívny denný program všeobecného anglického jazyka a business english

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Popis kurzu

Zdokonaliť sa v kompetenciách potrebných na štandardizované a efektívne komunikovanie vo všeobecnom jazyku zameranom na komunikáciu na spoločenských a kultúrnych podujatiach. Oboznámiť sa zo základnou frazeológiou business angličtiny pre potreby práce v zahraničnej firme. Vstupná úroveň najmenej A2+.

Obsah kurzu

Osvojenie slovnej zásoby a odborných výrazov pre zvládnutie komunikácie v nasledovných tematických okruhoch:

  • Firma a jej fungovanie,
  • Procesy vo firme a firemná kultúra,
  • Výroba a predaj,
  • Reklama a marketing,
  • Investície,
  • Obchodné stretnutia a obchodné rokovania,
  • Konferencie,
  • Počúvanie odborných a všeobecných diskusií, prednášok a mediálnych príspevkov,
  • Čítanie s porozumením,
  • Rozvíjanie konverzácie – Najpoužívanejšie frázy, dôležité spojenia a diskusné stratégie pre small talk ako aj pre komunikáciu so zahraničným partnerom.

Cieľová skupina

Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú študovať na VŠ filologické odbory. Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú študovať na VŠ v zahraničí. Absolventi I. a II. stupňa VŠ, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce.

Poznámka k cene

120 hod.

Kontaktná osoba

PhDr. Silvia Blašková, PhD.
+421 2/501 177 02
silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor