Detail kurzu

Popis kurzu

Považujete Vaše produkty za kvalitné? Máte napriek tomu problémy z odbytom? Často sa dozviete, že Vaše výrobky nepovažujú zákazníci za dostatočne kvalitné?

Myslíte si, že je to chyba Vašich zákazníkov a spotrebiteľov?

Kvalitné produkty sú Vám nanič, ak Váš spotrebiteľ nebude vnímať ich kvalitu! Nestačí vyrobiť kvalitu, MUSÍTE JU VEDIEŤ PREDAŤ!

Obsah kurzu

  • Čo je kvalita? Skutočne myslíme na to isté? Ako sa dá definovať a vymedziť kvalita rozličným spôsobom?
  • Ako vnímajú zákazníci, odberatelia, spotrebitelia kvalitu? Ako sa dajú zistiť požiadavky spotrebiteľov?
  • Vedia spotrebitelia akú kvalitu dostávajú? Majú informácie pre správne rozhodnutia?
  • Dali sme spotrebiteľom dostatok informácií o kvalite produktov? Ako ich hodnoverne informovať?

Cieľová skupina

  • Marketingoví pracovníci predovšetkým v malých a stredných podnikoch
  • Produktoví manažéri, resp. manažéri značky
  • Vrcholoví manažéri a podnikatelia v malých a stredných podnikoch
  • Pracovníci reklamných a marketingových organizácií

Kurz je otvorený aj pre iných záujemcov, ktorí chcú pochopiť ako sa môže preniesť kvalita z výrobného pásu do marketingu a vďaka tomu premeniť na spokojnosť zákazníka.

Poznámka k cene

2-5 na spoločnej prihláške 65 €

Kontaktná osoba

Rastislav Strhan
+421 905 721 287
rastislav.strhan@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor