Detail kurzu

Ako koučovať seba aj ostatných efektívne / Koučing tímu - koučovanie vzťahov - zvyšovanie výkonnosti a motivácie

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz má dva moduly:

1. Ako koučovať seba aj ostatných efektívne

 • základné pojmy, väzby, prínos pre jednotlivca i firmu, ako aj uplatnenie pri riadení a rozvoji ľudí. Základný kurz o koučovaní sa zameriava na výhody jeho použitia pri práci v tíme, kedy a u koho koučing efektívne použiť.

2. Koučing tímu Cieľom 2 dňového kurzu je naučiť účastníkov vybrať správny nástroj riadenia a motivácie tímu i jednotlivcov. Vedieť zvoliť vhodný prístup a model s cieľom podporiť osobný rozvoj a výkon jednotlivca i celého tímu. Na kurze účastníci získajú užitočné a praktické typy, budú si môcť pretrénovať rôzne modelové situácie. Sprostredkujeme informácie o koučovaní tímu. Účastník spozná zásady a štruktúru koučovania tímu. Bude vedieť prostredníctvom techniky GROW nájsť tímové riešenia.

Moduly je možné absolvovať aj jednotlivo

Obsah kurzu

1. Ako koučovať seba i ostatných efektívne

 • Štýly vedenia zamestnancov – kde sa nachádza koučovanie?
 • Čo koučing je / nie je
 • Aké sú výhody koučovania
 • Kedy a koho koučovať / nekoučovať
 • Osobnosť a úloha kouča, čo môžete čakať a čo nie
 • Prístup kouča
 • Princípy koučovania – rozvíjanie potenciálu ľudí, vedenie k rozvoju a preberaniu zodpovednosti
 • Koncepcie koučingu
 • Štrukturovaný koučovací rozhovor
 • Tréning situácií z praxe s použitím štruktúry koučingového rozhovoru

2. Koučing tímu Čo je koučovanie? Charakteristika koučingu Vedenie a koučing Štýly vedenia ľudí

Zásady a prístupy v koučingu Jedinečnosť a individualita človeka Osobné kúzlo, dôvera, uznanie, empatia, vzťah ⇒ zmena Význam tímového koučingu Rola kouča v tímovom koučigu Úloha ďalších členov v tíme pri tímovom koučingu

Nástroje koučovania Uzatváranie vzťahov Aktívne počúvanie Kladenie otázok Mentálne techniky

Vedenie ľudí / tímu k výkonnosti Zásady vedenie ľudí Emocionálne inteligencia Tímový koučing Štruktúra tímového koučingu

Kreatívna búrka mozgov Ciele – Čo? Ako? Kedy? Prečo?… Inovácia, možnosti, vyhodnotenie Moment povzbudenia

Efektivita koučingu – meranie Štvorstupňový merací model Meranie reakcie, vedomostí, zručností a schopností

Riešenie situácií z praxe Koučing v praxi – modelové situácie, diskusia, feedback

Cieľová skupina

 • Stredný a líniový manažment
 • Majitelia malých a stredných firiem
 • Personalisti – špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

cena je za 1 modul; pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor