Detail kurzu

Akreditovaný kurz ÚČTOVNÍK v Liptovskom Mikuláši

Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Liptovský Mikuláš

Popis kurzu

Realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku.

Obsah kurzu

  • realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku
  • vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
  • vystavovať účtovné doklady
  • účtovať bežné účtovné prípady firmy
  • viesť účtovnú a štatistickú agendu
  • ovládať techniku účtovnej uzávierky
  • zostavenie účtovnej uzávierky

Cieľová skupina

Akreditovaný kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.

Skladá sa z troch modulov:

  • Podvojné účtovníctvo – 120 VH – 468 €
  • Jednoduché účtovníctvo – 80 VH – 312 €
  • Mzdové účtovníctvo – 40 VH – 156 €
Poznámka k cene

možnosť preplatenia Úradom práce prostredníctvom REPAS+, samoplatci možná zľava do 12 % v závislosti od počtu účastníkov

Kontaktná osoba

Bc. Eva Haragová
+421 902 930 237
kurzylm@avtatry.sk

Hodnotenie
Organizátor