Detail kurzu

Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tréningu je osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie a vnímanie iných ľudí na pracovisku a zvládanie konfliktných situácií. Účastníci si osvoja postupy a zásady efektívnej komunikácie pri dosahovaní konsenzu, naučia sa princípy aktívneho počúvania, uvedomia si dôležitú úlohu neverbálnej komunikácie a zároveň identifikujú a zhodnotia vlastné spôsoby a metódy riešenia konfliktov. Naučia sa ako zvládať záťažové situácie, neprimeranú kritiku a námietky a manipulatívne správanie.

Obsah kurzu

 1. Úloha asistentky vo firme
 2. Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie, predsudky a stereotypy vnímania iných
 3. Efektívna komunikácia a umenie jednať s ľuďmi
 • verbálna a neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie
 • ako komunikovať s rôznymi typmi ľudí

4. Budovanie dôvery a tolerancia v medziľudských vzťahoch na pracovisku 5. Asertívne správanie – presadenie oprávnených požiadaviek

 • zvládanie záťažových situácií, neprimeranej kritiky a námietok, manipulatívneho správania
  • účinné a primerané odmietnutie
  • zvládanie a prevencia stresových situácií

Forma tréningu Tréning sa realizuje zážitkovou formou s využitím sociálneho a interaktívneho učenia. Pracovná skupina, ktorá pracuje pod dohľadom skúseného trénera sa skladá z max. 15 členov. Metódami práce skupiny sú individuálne nácviky techník a zručností, kombinované s prednáškou.

Cieľová skupina

Kurz je pripravený pre asistentov(ky) a sekretárky

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 905 172 880
bpmvzdel@zmail.sk

Hodnotenie
Organizátor