Detail kurzu

Úspešná medziľudská komunikácia

Artcomm, s.r.o.

Popis kurzu

Absolventi budú vedieť vhodne vystupovať a komunikovať. Budú udržiavať na požadovanej úrovni partnerské vzťahy s kolegami, obchodnými partnermi a ostatnými ľuďmi. Budú vedieť usmerňovať komunikáciu takým spôsobom, ktorý prinesie vzájomné porozumenie, akceptovanie a zlepšenie spolupráce.

Obsah kurzu

Reč tela

 • Vysvetlenie významu „Reč tela“
 • Vysvetlenie čo môžu znamenať jednotlivé postoje, gestikulácia, gestá, pohyby, mimika, pohľad, dotyky, podanie rúk, postoj chodidiel a ostatné neverbálne prejavy
 • Praktické cvičenia na zistenia nálady, postoja a stanoviska druhej strany

Verbálna a neverbálna komunikácia

 • Vysvetlenie významu „Verbálna a neverbálna komunikácia“
 • Verbálna komunikácia, rozdelenie – hovorová a písomná
 • Verbálna komunikácia – Hlas (tempo, intenzita, prestávky), argumenty
 • Neverbálna komunikácia – mimika, gestika, očný kontakt, haptika, proxemika, posturika, postoj tela
 • Praktické cvičenia na zistenie nálady, postoja, záujmu druhej strany, „aktívne počúvanie“ – ako správne počúvať

Aktívne počúvanie

 • Vysvetlenie významu „aktívne počúvanie“
 • Technika aktívneho počúvania
 • Praktické precvičovanie aktívneho počúvania

Cieľová skupina

Pracovníci na všetkým pozíciách, kde sa očakáva od nich komunikácia.

Poznámka k cene

kurz sa organizuje pri účasti minimálne 4 záujemcov

Kontaktná osoba

Mgr.Martin Migát
+421 948 670 075
migat@artcomm.sk

Hodnotenie
Organizátor